Научно технолошки парк, фаза II, Нови Сад
Lokacija  Објекат је пројектован на парцели број 3090 К.О. Нови Сад II, у склопу
Универзитетског кампуса на углу улица Илије Ђуричића и Фрушкогорске, спратности Су+П+4 до Су+П+6.
 
BRGP  29.134,50m²  
Opis objekta  Научно- технолошки парк у Новом Саду отворен је 29.јануара 2020. године. Изграђен је објекат укупне површине 29.134,50m² . На 10.000 квадрата, 3.000 студената и 400 професора, доцената и асистената Факултета техничких наука имаће најсавременије услове за рад.

Изградња Научно-технолошког парка део је пројекта Истраживање и развој. Изградња фаза II/1 финансирана је из кредита Европске инвестиционе банке и средстава Универзитета у Новом Саду - Факултет техничких наука.

Јединица за управљање пројектима у јавном сектору д.о.о. Београд је управљала реализацијом изградње.

 
Period izrade projekta   
Period izgradnje  јул 2016. - јануар 2020.  
Nabavke 
IOP/3-2014-NP/1 - Pregovarački postupak nabavke dodatnih (nepredviđenih) radova na izgradnji objekta "Naučno-tehnološki park" Novi Sad (faza II/1)
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 1041KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 128KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 341KB
Povezane vesti  Партнери > Европска унија

 
474ms