Научно технолошки парк, фаза I, Нови Сад
Lokacija  Објекат је пројектован на парцели број 3774/5 К.О. Нови Сад II, у склопу
Универзитетског кампуса на углу улица Илије Ђуричића и Симе Милошевића са
улазом из улице Симе Милошевића.
 
BRGP  2.143,98 m² 
Opis objekta  Изграђен је нови објекат у склопу кампуса Универзитета у Новом Саду. Концепт парка је подршка малим инкубатор-предузећима, која се баве развојем идеја и њиховом технолошком применом. У овом парку постојаће заједничке службе – финансијска, правна, одржавање зграде као и сала за састанке, рецепција и друге заједничке пропратне просторије.

Објекат је правоугаоног облика у основи са габаритима: ширина 16,00 м, дужина 30,00 м. Зграда ФТН Департмана за грађевинарство пројектована је као вишеетажни објекат (Су+Пр+2+По).

Површине по етажама:
  • сутурен : 425,21 m²
  • приземље: 405,11 m²
  • I спрат: 437,65 m²
  • II спрат : 435,71 m²
  • поткровље : 426,17 m²
 
Period izrade projekta   
Period izgradnje   
Nabavke 
O/2-2011 -Извођење радова на изградњи зграде департмана за грађевинарство ФТН као I фазе Научно-технолошког парка Универзита у Новом Саду
Povezane vesti  Budući izgled

Научно технолошки парк I фаза Нови Сад, финална фаза

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, maj 2012

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, april 2012

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, mart 2012.

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, februar 2012

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, januar 2012

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, decembar 2011.

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, novembar 2011.

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, oktobar 2011.

Naučno tehnološki park I faza Novi Sad, septembar 2011.

Фото архива > Научно технолошки парк I фаза Нови Сад

Vesti > Otvaranje ponuda za izgradnju I faze Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu

Vesti > Potpisan peti građevinski ugovor

Vesti > Počela izgradnja naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu

Vesti > Završeni grubi građevinski radovi na fazi 1 Naučnotehnološkog parka u Novom Sadu

Vesti > Dinamika realizacije projekta Naučno-tehnološki park Faza I

Vesti > Fotografije Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu u finalnoj fazi  
121ms