Програм модернизације школа
Lokacija  Србија 
BRGP   
Opis objekta  Пројекат обухвата три компоненте од којих се Компонента 3 тиче нове изградње и проширења или реконструкције школа широм Републике Србије. Избор и давање приоритета школама које су укључене у компоненту 3 представља резултат евалуације пријављених објеката применом критеријума израђених на основу заједнички усвојених принципа Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Европске инвестиционе банке, према методологији консултанта EC Harris (EIB Support to Serbian Education in Developing Methodology for Strategic Investment Planning for Educational Infrastructure) , ангажованог од стране Европске инвестиционе банке. Школе укључене у компоненту 3 имаће користи од комплетног оквира пакета, који обухвата потпуно реновирање или нову изградњу, фискултурне сале, опремање школских кухиња, наставна средства, намештај, опрему, компјутерску опрему, итд. како би се школама омогућило да ваљано функционишу и спроводе један модеран наставни план и програм.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је дана 16. јануара 2014. на 49. седници УО пројекта “Програм модернизације школа” донело одлику да све активности које је вршила Јединица за имплементацију пројекта у оквиру Министарства преузме „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о како би се обезбедила ефикасна имплементација пројекта у складу са одредбама Финансијског уговора. Уговор између Министарства просвете, науке и технолошког развоја и „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о потписан је 03. фебруара 2014. године. Уговором је прецизирано да „ЈУП Истраживање и развој“ д.о.о. преузима пројекат у делу у којем није реализован са стањем на дан извршене примопредаје. Примопредаја је извршена 24. марта 2014. године. ЈУП припрема и спроводи поступак јавне набавке у име и за рачун Министарства просвете, науке и технолошког развоја.
 
Period izrade projekta   
Period izgradnje   
Nabavke 
Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za drugu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3, broj OP/R/01/15
Izvođenje građevinskih, građevinsko-zanatskih i instalaterskih radova na završetku dogradnje krila Osnovne škole „Ljupče Nikolić“ u Aleksincu, broj N/R/01/16
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 381KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena br. 1 - 30KB
Питања и одговори
PDFPitanje i odgovor br. 1 - 25KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o dodeli ugovora - 25KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 272KB
Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za treću grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3, broj N/R/02/16
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 50KB
Подаци из конкурсних документација
FILEIzmena br. 7 - prilog - 250KB PDFIzmena br. 7 - 99KB XLSIzmena br. 6 - prilog 2 - 21KB PDFDopuna br. 3 - prilog - 15KB PDFDopuna br. 3 - 27KB FILEIzmena br. 6 - prilog - 61KB PDFIzmena br. 6 - 51KB PDFIzmena br. 5 - 30KB FILEDopuna br. 2 - prilog - 94KB PDFDopuna br. 2 - 26KB XLSIzmena br. 4 - prilog 2 - 1289KB FILEIzmena br. 4 - prilog 1 - 253KB PDFIzmena br. 4 - 39KB FILEIzmena br. 3 - prilog 2 - 121KB FILEIzmena br. 3 - prilog 1 - 37KB PDFIzmena br. 3 - 49KB FILEDopuna br. 1 - prilog - 55KB PDFDopuna br. 1 - 27KB FILEIzmena br. 2 - prilog - 77KB PDFIzmena br. 2 - 31KB XLSIzmena br. 1 - prilog - 21KB PDFIzmena br. 1 - 103KB
Питања и одговори
PDFPitanje i odgovor br. 16 - 339KB PDFPitanje i odgovor br. 15 - 39KB PDFPitanje i odgovor br. 14 - 268KB FILEPitanje i odgovor br. 13 - prilog - 1821KB PDFPitanje i odgovor br. 13 - 338KB PDFPitanje i odgovor br. 12 - 157KB PDFPitanje i odgovor br. 11 - prilog - 554KB PDFPitanje i odgovor br. 11 - 143KB PDFPitanje i odgovor br. 10 - 57KB PDFPitanje i odgovor br. 9 - 241KB PDFPitanje i odgovor br. 8 - 90KB PDFPitanje i odgovor br. 7 - 131KB PDFPitanje i odgovor br. 6 - 44KB PDFPitanje i odgovor br. 5 - 50KB PDFPitanje i odgovor br. 4 - 54KB FILEPitanje i odgovor br. 3 - prilog - 146KB PDFPitanje i odgovor br. 3 - 332KB PDFPitanje i odgovor br. 2 - 147KB PDFPitanje i odgovor br. 1 - 96KB
Остале информације
PDFObaveštenje o promeni roka za podnošenje ponuda - 23KB PDFLica zadužena za obilazak lokacija - ispravka - 21KB
N/R/01/18 - Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za četvrtu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 340KB
Подаци из конкурсних документација
FILEIzmena br. 5 - Prilog br. 1 - 2553KB PDFIzmena br. 5 - 100KB FILEIzmena br. 4 - Prilog br. 1 - 127KB PDFIzmena br. 4 - 35KB FILEIzmena br. 3 - Prilog br. 1 - 638KB PDFIzmena br. 3 - 50KB FILEPrilog br. 3 - Dopuna br. 2 - 1445KB FILEPrilog br. 2 - Dopuna br. 2 - 14KB PDFPrilog br. 1 - Dopuna br. 2 - 38KB PDFDopuna br. 2 - 48KB FILEIzmena br. 2 - Prilog 2 - 238KB DOCIzmena br. 2 - Prilog 1 - 19KB PDFIzmena br. 2 - 117KB FILEIzmena br. 1 - Prilog br. 3 - 33KB FILEIzmena br. 1 - Prilog br. 2 - 94KB FILEIzmena br. 1 - Prilog 1 - 82KB PDFIzmena br. 1 konkursne dokumentacije - 48KB PDFDopuna br. 1 tenderske dokumentacije - 45KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br. 8 - 672KB PDFPojašnjenje br. 7 - 41KB PDFPojašnjenje br. 6 - 877KB PDFPojašnjenje br. 5 - 1206KB PDFPojašnjenje br. 4 - 2387KB PDFPojašnjenje br. 3 - 1566KB PDFPojašnjenje br. 2 - 2388KB PDFPojašnjenje br. 1 - 64KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o izmeni ugovora - Partija 5 - 233KB PDFOdluka o izmeni ugovora -Partija 12 - 255KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru za Partiju 6 - 227KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 241KB PDFOdluka o obustavi postupka nabavke - 2888KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 3059KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 251KB PDFodluka o izmeni ugovora - 251KB PDFodluka o izmeni ugovora - 303KB PDFodluka o izmeni ugovora - 276KB PDFodluka o izmeni ugovora - 282KB PDFodluka o izmeni ugovora - 277KB PDFodluka o izmeni ugovora - 232KB PDFodluka o izmeni ugovora - 264KB PDFodluka o izmeni ugovora - 223KB PDFodluka o izmeni ugovora - 224KB PDFodluka o izmeni ugovora - 220KB PDFodluka o izmeni ugovora - 222KB PDFRešenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 634KB PDFObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 556KB PDFObaveštenje o promeni roka za podnošenje ponuda od 17.12.2018. - 31KB PDFObaveštenje o promeni roka za podnošenje ponuda - 32KB PDFLista lica zaduženih za obilazak lokacija - 423KB
N/R/01/19 - Nabavka izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za petu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3
N/R/01/19 - Nabavka izvođenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za petu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola – Komponenta 3
Јавни позиви
DOCPoziv za podnošenje ponuda - 29KB
Подаци из конкурсних документација
PDFOdgovor na prigovor - 330KB PDFIzmena konkursne dokumentacije br. 1 - 43KB PDFObaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda - 607KB FILEPredmer i predračun radova - 987KB DOCKonkursna dokumentacija - 226KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br. 8 - 65KB PDFPojašnjenje br. 7 - 64KB PDFPojašnjenje br. 6 - 57KB FILEPojašnjenje br. 5 - 11632KB DOCLink uz Pojašnjenje br. 4 - 11KB PDFPojašnjenje br. 4 - 80KB PDFPojašnjenje br. 3 - 64KB FILEPojašnjenje br. 2 - 994KB PDFPojašnjenje br. 1 - 79KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 585KB PDFOdluka o izmeni Odluke o dodeli ugovora - 133KB PDFOdluka o obustavi postupka - 3335KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 3813KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora LOT 8 - 363KB PDFOdluka o izmeni ugovora LOT 3 - 313KB PDFOdluka o izmeni ugovora LOT 2 - 233KB PDFOdluka o izmeni ugovora LOT 3 - 259KB PDFOdluka o izmeni ugovora LOT 2 - 1912KB PDFOdluka o izmeni ugovora LOT 4 - 1695KB PDFOdluka o izmeni ugovora LOT 7 - 309KB PDFOdluka o izmeni ugovora LOT 3 - 298KB PDFPotvrda o obilasku lokacije sa spiskom i kontaktima zaduženih lica - 142KB
N/R/02/19 -Izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji za drugu grupu školskih objekata u okviru „Programa modernizacije škola", Komponenta 3, Partija 3
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 200KB
Подаци из конкурсних документација
PDFKonkursna dokumentacija - 652KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 950KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 469KB
Н/Р/03/19 - Набавка извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за незавршене школске објекте након раскида уговора са ГПД „Банковић“д.о.о. Сурдулица у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3
N/R/02/21 - Nabavka izvođenja radova na adaptaciji dela objekta Tehničke škole u Valјevu u okviru „Programa modernizacije škola“- Komponenta 3
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 91KB
Подаци из конкурсних документација
PDFИзмена конкурсне документације - 71KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o dodeli ugovora - 94KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 177KB
N/R/03/21- Nabavka izvođenja radova na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji za sedmu grupu školskih objekata u okviru Programa modernizacije škola - Komponenta 3
Јавни позиви
PDFJavni poziv - 102KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena br.1 konkursne dokumentacije - 73KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br.1 - 53KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObavestenje o zakljucenom ugovoru - 106KB PDFОдлука о додели уговора - 1010KB
N/R/06/21 - Nabavka izvođenja radova na školskom objektu u Staroj Pazovi u okviru Programa modernizacije škola - Komponenta 3
Претходни расписи
PDFPrethodno informativno obaveštenje - 86KB
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 91KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObavestenje o zaključenom ugovoru - 94KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 339KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 220KB
N/R/07/21 - Izvođenje radova na objektu Tehničke škole u Požegi
Претходни расписи
PDFPrethodno informativno obaveštenje - 86KB
Јавни позиви
PDFПозив за подношење понуде - 90KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFОдлука о обустави поступка - 906KB
N/D/01/21 - Nabavka opreme za razvoj regionalnih trening centara i modernizaciju srednjih stručnih škola u okviru Programa modernizacije škola
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 178KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena br. 1 - 354KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br. 2 - 204KB PDFPojašnjenje br. 1 - 261KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 1198KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 994KB
N/R/01/22 - Nabavka izvođenja radova na objektu Tehničke škole u Požegi
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 95KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObavestenje o zakljucenom ugovoru - 95KB PDFОдлука о додели уговора - 461KB
Povezane vesti   
2,471ms