Директор
Влада Републике Србије донела је Решење о именовању вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Јединица за управљање пројектима у јавном сектору“ Београд, 24 Број: 119-12384/2019 од 12.децембра 2019. године.

Вршилац дужности директора Друштва је Душан Ковачевић, дипл.економиста - мастер.

15ms