piu post thumbnail alt

16. јан, 2012.

Javna nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija

Otvaranje ponuda za nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija počelo je u ponedeljak, 16.01.2012.godine, u prostorijama JUP-a (Makenzijeva ul. 24, IV sprat). 

Otvaranje ponuda se sprovodi prema redosledu datom u konkursnoj dokumentaciji i trajaće zaključno sa 23. januarom 2012. godine. 

Prvog dana pristupljeno je otvaranju ponuda za lotove od Lot-a broj 1 do Lot-a broj 30.

Zapisnici o otvaranju ponuda, kao i detaljnije informacije o tenderskoj dokumentaciji, mogu se naći ovde