piu post thumbnail alt

25. нов, 2011.

Objavljen javni poziv za nabavku potrošnog materijala iz sredstava DMT2

Javni poziv za podnošenje ponuda u međunarodnom otvorenom postupku za javnu nabavku pod nazivom ’Nabavka potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija’ objavljen je u četvrtak, 24. novembra 2011. godine pod brojem brojem: IOP/4-2011/C/TENDER BROJ 1. 

Više informacija možete naći na linku