Научно технолошки парк у Новом Саду, фаза II

Научно - технолошки парк у Новом Саду отворен је 29. јануара 2020. године. ЈУП је управљао реализацијом изградње. Ово је уједно и највећи објекат чијом изградњом је руководио ЈУП и обављао стручни надзор.

Изграђен објекат је бруто површине 31.345m². На 10.000 квадрата, 3.000 студената и 400 професора, доцената и асистената Факултета техничких наука имају најсавременије услове за рад.

Изградња Научно-технолошког парка део је пројекта Истраживање и развој. Изградња фаза II/1 финансирана је из кредита Европске инвестиционе банке и средстава Универзитета у Новом Саду - Факултет техничких наука.

Научно-технолошки парк је заједнички пројекат Владе Републике Србије и Покрајинске владе уз подршку Града Новог Сада и Факултета техничких наука

Научно технолошки парк у Новом Саду, фаза II/2а

Извођење грађевинских и грађевинско – занатских радова за довођење у функционално стање дела објекта и гараже Технолошког парка у Новом Саду. Укупна вредност изградње фазе II и II/2а износи 23.635.518 евра.

Тендери

IOP/3-2014, Izvođenje raova na izgradnji objekta „Naučno-tehnološki park“ u Novom Sadu (Faza II/1)

Јавни позиви

Питања и одговори

Обавештења о спроведеним поступцима

Остале информације

012 8.1 Heating and Air-Conditioning_BoQ+CE srb eng ispravka br1 20150323

Преузми

О/07-2015/У – Набавка услуге израде плана превентивних мера и услуге координатора за пројектовање и координатора за извођење радова на изградњи објекта „Научно – технолошког парка“ у Новом Саду

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Обавештења о спроведеним поступцима

IOP3-2014/NP – Međunarodni pregovarački postupak nabavke – usluga izmene projektno-tehničke dokumentacije za izvođenje radova na izgradnji objekta „Tehnološki park Univerziteta u Novom Sadu“ – faza II/1 i ugovaranje osam pozicija izmenjenih radova

Обавештења о спроведеним поступцима

IOP/3-2014-NP/1 – Pregovarački postupak nabavke dodatnih (nepredviđenih) radova na izgradnji objekta „Naučno-tehnološki park“ Novi Sad (faza II/1)

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Обавештења о спроведеним поступцима

IOP/3-2014-NP/2 – Pregovarački postupak nabavke dodatnih (nepredviđenih) radova na izgradnji objekta „Naučno-tehnološki park“ Novi Sad (faza II/1)

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

RID-W/IOP1-2018 – Izvođenje građevinskih i građevinsko-zanatskih radova za dovođenje u funkcionalno stanje dela objekta i garaže Tehnološkog parka u Novom Sadu (Faza II/2 i Faza II/2a)

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Обавештења о спроведеним поступцима

Остале информације

Rešenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - Republička komisija

Преузми