Станови за младе научнике – Блок 32, Београд

Прва зграда са 162 стана је усељена 2004. године, друга са 134 стана усељена је 2008. године. Године 2015. решено је стамбено питање преосталих 134 породица када је усељена и трећа зграда у Универзитетском насељу у Блоку 32 на Новом Београду. Укупна бруто површина зграде је 19.301 м², док је вредност инвестиције 13.790.120 евра, из кредита 8.484.952 евра и контрибуције Републике Србије 5.305.168 евра.

Пројекат изградње станова за научнике финансиран је из средстава кредита Развојне банке Савета Европе. ЈУП је управљао пројектом и обављао стручни надзор.

Тендери

IOP/2-2011 – Izvođenje radova na izgradnji stanova za mlade naučne radnike Blok 32, Beograd

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Остале информације

JNMV 09/2013 – Nabavka usluge tehničkog pregleda objekta 3B – Stanovi za mlade naučne radnike Blok 32 u Beogradu

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Обавештења о спроведеним поступцима

JNMV/03-2015/U Nabavka usluga tehničkog pregleda elektro dela TS 10/0,4 kV u stambeno-poslovnom objektu 3b u Bloku 32 i privodnog 10 kV kabla

Подаци из конкурсних документација

Обавештења о спроведеним поступцима

JNMV/06-2015/U Nabavka usluge tehničkog pregleda elektro dela TS 10/0,4 kV u stambeno-poslovnom objektu 3B u Bloku 32 i privodnog 10 kV kabla

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

PBO/02-2016/U – Usluga izrade Glavne sveske projekta izvedenog objekta za TS 10/0,4 kV (elektro deo) u stambeno-poslovnom objektu 3b u bloku 32 i privodnog 10kV kabla.

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Обавештења о спроведеним поступцима