piu post thumbnail alt

23. јан, 2012.

Stručna ocena pristiglih ponuda

Danas se završava procedura otvaranja ponuda pristiglih na tender za nabavku potrošnog materijala za potrebe naučnoistraživačkih organizacija. 

Sledi stručna ocena ponuda, a u okviru planirane dinamike realizacije. 

Zapisnici o otvaranju ponuda kao i detaljnije informacije o tenderskoj dokumentaciji, mogu se naći ovde