Direktor
Vlada Republike Srbije donela je Rešenje o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru“ Beograd, 24 Broj: 119-7940/2017. od 22. avgusta 2017. godine.

Vršilac dužnosti direktora Društva je Dragan Katuca, diplomirani ekonomista.

Informator o radu  
20ms