Stanovi za mlade naučnike - Blok 32, Beograd
Lokacija  Blok 32 na Novom Beogradu 
BRGP  16.270,45 m² 
Opis objekta  Projekat izgradnje stambenih zgrada podrazumeva izgradnju objekata 1A, 2A, 2B, 3A 3B i 3C u bloku 32, Novi Beograd, sa 517 stanova, 257 garažnih mesta i 115 lokala.
U prvoj fazi započeta je izgradnja objekta 3B ukupno sa 134 stanova, 17 lokala i 57 garažnih mesta.
Na konkurs, raspisan 2003. godine, javilo se oko 1.000 mladih naučnika, a uslove je ispunilo njih oko 400. Od sedam zgrada planiranih za izgradnju, sagrađene su dve. Prva je useljena 2004., druga 2008. godine. Na taj način je oko 250 mladih naučnika rešilo svoje stambeno pitanje. Nastavkom izgradnje rešava se stambeno pitanje preostalih 134 porodica.
Na postojećoj lokaciji izgrađena su dva objekta, 1b i 3a. Predviđa se građenje jos pet objekata 1a, 2a, 2b, 3b, 3c. Spratnost objekata je Su+Pr+5+Pt.

Površine objekata:
  • blok 1a - 13.321,30 m²
  • blok 2a - 14.554,30 m²
  • blok 3a - 17.828,60 m²
  • blok 1b - 19.145,00 m²
  • blok 2b - 16.254,40 m²
  • blok 3b - 16.270,45 m²
  • blok 3c - 16.183,20 m²
 
Period izrade projekta   
Period izgradnje  decembar 2011. - oktobar 2013. 
Nabavke 
Povezane vesti  Stanovi za mlade naučnike u bloku 32 na Novom Beogradu, jun 2014

Stanovi za mlade naučnike u bloku 32 na Novom Beogradu, mart 2013

Stanovi za mlade naučnike u bloku 32 na Novom Beogradu, januar 2013

Stanovi za mlade naučnike u bloku 32 na Novom Beogradu, oktobar 2012

Stanovi za mlade naučnike u Bloku 32 na Novom Beogradu, avgust 2012

Stanovi za mlade naučnike u bloku 32 na Novom Beogradu, juli 2012

Stanovi za mlade naučnike u bloku 32 na Novom Beogradu, mart 2012

Stanovi za mlade naučnike u bloku 32 na Novom Beogradu, februar 2012

Stanovi za mlade naučnike u bloku 32 na Novom Beogradu, januar 2012

Stanovi za mlade naučnike u bloku 32 na Novom Beograd, decembar 2011.

Foto arhiva > Stanovi za mlade naučnike u bloku 32 na Novom Beogradu

Vesti > Javno otvaranje ponuda za izgradnju stanova za mlade naučnike u beogradskom bloku 32

Vesti > Potpisan Ugovor za izgradnju stanova u novobeogradskom bloku 32

Vesti > Počela izgradnja stanova za naučnike u novobeogradskom bloku 32

Vesti > Pripremni radovi u novobeogradskom bloku 32

Vesti > Dinamika izvođenja radova u novobeogradskom bloku 32

Vesti > Završeni radovi na konstrukciji i zidarski radovi u novobeogradskom bloku 32  
Informator o radu  
329ms