Tenderi po projektu
Naučno tehnološki park, faza II, Novi Sad
IOP/3-2014-NP/1 - Pregovarački postupak nabavke dodatnih (nepredviđenih) radova na izgradnji objekta "Naučno-tehnološki park" Novi Sad (faza II/1)
Prethodni raspisi
Javni pozivi
PDFObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka - 1041KB
Podaci iz konkursnih dokumentacija
FILEKonkursna dokumentacija - 128KB
Pitanja i odgovori
Obaveštenja o sprovedenim postupcima
PDFOdluka o dodeli ugovora - 341KB
Ostale informacije
Informator o radu  
86ms