Tenderi po projektu
Regionalni stambeni program RHP
RHP-W3-PH-E/LVP1-2018 Nabavka usluga izrade Elaborata na osnovu koga se pribavlja saglasnost AD ,,Elektromreža Srbije'', kao i merenja elektromagnetnog zračenja, odnosno izloženosti ljudi nejonizujućem zračenju niske učestalosti nakon izgradnje objekta
Prethodni raspisi
Javni pozivi
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 779KB
Podaci iz konkursnih dokumentacija
FILEKonkursna dokumentacija - 1366KB PDFIzmena br.1 - 725KB
Pitanja i odgovori
PDFPojasnjenje br.1 - 159KB
Obaveštenja o sprovedenim postupcima
PDFOdluka o dodeli ugovora - 547KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 376KB
Ostale informacije
Informator o radu  
84ms