Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W9-АB-CW/NOP1-2020 - Набавка за извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката у оквиру деветог потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији за локације: Нови Сад, Пећинци, Врбас и Панчево
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 396KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
38ms