Истраживачка станица Петница, Ваљево

У оквиру пројекта Истраживање и развој у јавном сектору завршена је и изградња, адаптација и проширење постојећих капацитета Истраживачке станице „Петница“ укупне бруто површине 7.757 квадратних метара, као и партерно уређење у оквиру комплекса. Комплекс Петница у Ваљеву садржи нови смештајни центар капацитета 170 лежаја, кабинет и депо за археологију, нове лабораторије за физику, хемију и биологију, реконструисани образовно-наставни центар, библиотеку, изложбени простор, друштвени клуб и проширену модернизовану кухињу. ЈУП је обављао стручни надзор и спровео  поступак јавне набавке намештаја, угоститељске опреме, спољних експоната и текстилних производа ради опремања комплекса. Укупна вредност инвестиције износи 9.358.309 евра, из кредита 8.727.501 евра и контрибуција Републике Србије 630.808 евра.

Тендери

IOP/1-2011 – Izvođenje radova na izgradnji, dogradnji i rekonstrukciji objekata i parternom uređenju u okviru kompleksa „Istraživačka stanica Petnica“, Valjevo“

Јавни позиви

Питања и одговори

Обавештења о спроведеним поступцима

Остале информације

IOP/3-2011/G – Nabavka nameštaja, ugostiteljske opreme, spoljnih eksponata i tekstilnih proizvoda radi opremanja IS Petnica

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Остале информације

IOP/2-2012/G – Nabavka laboratorijskih i informaciono-komunikacionih dobara radi opremanja IS Petnica

Јавни позиви

Javni poziv za nabavku laboratorijskih i informaciono-komunikacionih dobara radi opremanja IS Petnica

Преузми

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Остале информације

О/1-2018/Р Nabavka izvođenja radova u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka na izgrađenim objektima Istraživačke stanice Petnica u Valjevu

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Обавештења о спроведеним поступцима

О/1-2019/Р Izvođenje radova na izgrađenim objektima IS Petnica u Valjevu

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Обавештења о спроведеним поступцима

Остале информације

ПБО/2-2019/У Набавка непредвиђених радова на изграђеним објектима Истраживачке станице Петница у Ваљеву

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Обавештења о спроведеним поступцима