Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу

У току је изградња Центара изврсности Универзитета у Крагујевцу, као један од потпројеката у оквиру пројекта Истраживање и развој у јавном сектору.
 
ЈУП управља комплетном реализацијом потпројекта и обавља стручни надзор над изградњом објекта површине 11.500 квадратних метара.
 
У оквиру Центара изврсности биће изграђени Центар за истраживање матичних ћелија, за молекулска и целуларна истраживања, за фармацеутска и фармаколошка истраживања, центар за функционална истраживања, за морфолошка, за клиничка и епидемиолошка истраживања, Виваријум и Банка матичних ћелија.
 
Циљ овог потпројекта је укључивање у образовни програм регенеративне медицине која је усмерена на проучавање матичних ћелија и њихову употребу за лечење људи.
 
Пројекат се финансира из кредита Европске инвестиционе банке. Планирани завршетак изградње је у априлу 2024. године.

Тендери

IOP/2-2013 – Javna nabavka za izradu glavnih projekata objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu

Јавни позиви

Питања и одговори

Обавештења о спроведеним поступцима

Остале информације

NMV-CIKG 01/2014, Nabavka usluge vršenja tehničke kontrole Glavnih projekata objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Конкурсна документација НМВ-ЦИКГ 012014

Преузми

Остале информације

NMV-CIKG 03/2014, Nabavka usluge vršenja tehničke kontrole Glavnih projekata objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Остале информације

IOP/2-2014 Izvođenje radova na izgradnji objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu

Јавни позиви

Питања и одговори

Обавештења о спроведеним поступцима

JNMV/1-2015/U – Nabavka usluge izrade plana preventivnih mera i koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu na izgradnji objekta Centri izvrsnosti Univerziteta u Kragujevcu

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Обавештења о спроведеним поступцима

JNMV/4-2018/U – Nabavka usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu za projektovanje i za izvodjene radova (Partija 1: Naučno-tehnološki park Novi Sad ( faza II/I) I Partija 2: Centri izvrsnosti u Kragujevcu

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Обавештења о спроведеним поступцима

JNMV/06-2018/U – Nabavka usluge koordinatora za bezbednost i zdravlje na radu za projektovanje i za izvodjenje radova – Centri izvrsnosti u Kragujevcu

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Обавештења о спроведеним поступцима

RID-W/IOP1-2020 – Наставак и завршетак радова на изградњи објекта Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Питања и одговори

Обавештења о спроведеним поступцима

Остале информације

Procurement of furniture for the needs of the Centers of Excellence of the University of Kragujevac

Јавни позиви

Подаци из конкурсних документација

Tender Documents_Procurement of furniture_Centres of Excellence Kg

Преузми

Питања и одговори

Остале информације

Price Schedule Form with technical Specification_Centres of Excellence Kg

Преузми