Tenderi po projektu
Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу
RID-W/IOP1-2020 - Наставак и завршетак радова на изградњи објекта Центри изврсности Универзитета у Крагујевцу
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCПозив за подношење понуде - 23KB PDFInformacija o javnom otvaranju finansijskih ponuda - 110KB
Подаци из конкурсних документација
PDFIzmena konkursne dokumentcije - 54KB PDFIzmena br.2 - 30KB
Питања и одговори
PDFPitanja i odgovori - 190KB PDFPojašnjenje br.2 - 754KB PDFPojašnjenje br.3 - 56KB PDFPitanja i odgovori - 44KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFОдлука о квалификованости понуђача - 1056KB PDFОдлука о додели уговора - 1472KB PDFObavestenje o zakljucenom ugovoru - 666KB
Остале информације
PDFObavestenje o promeni roka za podnosenje ponuda - 28KB PDFOdluka o izmeni ugovora 1 - 281KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 276KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 324KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 271KB PDFOdluka o izmeni ugovora br. 5 - 276KB PDFOdluka o izmeni ugovora br. 6 - 258KB PDFOdluka o izmeni ugovora br. 7 - 377KB
57ms