Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
PBO/02-2015/U - Nabavka usluga elektronske baze propisa: Paragraf Lex
Претходни расписи
Јавни позиви
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
DOCObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva - 19KB
84ms