Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
ЈНМВ/01-2016/Д - Набавка канцеларијског материјала
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCПозив за подношење понуда - 52KB PDFОбавештење о продужења рока за подношење понуда - 658KB
Подаци из конкурсних документација
DOCКонкурсна документација - 153KB PDFIzmena konkursne dokumentacije - 314KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFОбавештење о закљученом Уговору - 736KB
Остале информације
PDFZapisnik o otvaranju ponuda - 125KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 783KB
88ms