Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
ПБО/03-2016/У - Набавка услуга електронске базе прописа : Paragraf Lex
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva - 562KB
Подаци из конкурсних документација
DOCKonkursna dokumentacija - 515KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 555KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 269KB
Остале информације
PDFOdluka o dodeli ugovora - 232KB
99ms