Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
ЈНМВ/08-2016/У - Сервис возила за потребе ЈУП Истраживање и развој д.о.о. Београд
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 487KB
Подаци из конкурсних документација
PDFKonkursna dokumentacija - 883KB PDFIspravljena konkursna dokumentacija - 610KB
Питања и одговори
PDFPitanja i odgovori - 23KB
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
PDFOdluka o dodeli ugovora - 486KB PDFObaveštenje o zaključenom Ugovoru - 304KB PDFObaveštenje o zaključenom Ugovoru - 290KB
64ms