Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
JNMV 06/2013 - Nabavka usluga eksterne revizije finansijskih izveštaja za 2013, 2014. i 2015
Претходни расписи
Јавни позиви
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
89ms