Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
ЈНОП/3-2021/У- Набавка мобилне телефоније за потребе "Јединица за управљање пројектима у јавном сектору" доо Београд
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFЈавни позив - 91KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
45ms