Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
OP2/2014 Nabavka usluga čišćenja zgrade
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFJavni poziv OP2/2014 - 931KB
Подаци из конкурсних документација
DOCKonkursna dokumentacija OP2/2014 - 220KB
Питања и одговори
DOCOdgovor 1 - 86KB
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
PDFObaveštenje o podnetom Zahtevu za zaštitu prava - 635KB
86ms