Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
ЈНOП/2-2022/У - Израда електронског система управљања документима (информациони систем) за потребе ''Јединице за управљање пројектима у јавном сектору'' д.о.о. Београд
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFЈавни позив - 91KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
123ms