Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
JNOP/1-2021/D - Nabavka goriva za motorna vozila za potrebe ''Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru'' d.o.o. Beograd
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFЈавни позив - 91KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 516KB PDFObaveštenje o dodeli ugovora - 93KB PDFObaveštenje o izmeni ugovora - 83KB
Остале информације
45ms