Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
JNOP2/2021/U - Nabavka usluga lizinga automobila za potrebe ''Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru'' d.o.o. Beograd
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFЈавни позив - 90KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 185KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 94KB
Остале информације
82ms