Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
PBO/2-2021/D - Nabavka stručne literature za obrazovanje zaposlenih-časopis "Menadžment javnih nabavki"-paket MJN KONS 3
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFObaveštenje o sprovođenju postupka nabavke - 88KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
DOCObaveštenje o dodeli ugovora - 38KB PDFObaveštenje o dodeli ugovora - 90KB
Остале информације
80ms