Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
JNOP/1-2023/D Nabavka goriva za motorna vozila za potrebe "Jedinice za upravljanje projektima u javnom sektoru" d.o.o. Beograd
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFJavni poziv - 90KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
81ms