Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
JNMV 06/2014 - Nabavka usluga mobilne telefonije
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda JNMV 06/2014 - 933KB
Подаци из конкурсних документација
DOCKonkursna dokumentacija JNMV 06/2014 - 181KB PDFPojašnjenje konkursne dokumentacije - 34KB PDFIzmena i dopuna Konkursne dokumentacije JNMV 06/2014 - 76KB PDFIzmena i dopuna Konkursne dokumentacije 2 JNMV 06/2014 - 62KB
Питања и одговори
PDFPitanja i odgovori JNMV 06/2014 - 174KB DOCPitanja i odgovori 2 JNMV 06/2014 - 16KB PDFPitanja i odgovori 3 JNMV 06/2014 - 90KB PDFPitanja i odgovori 4 JNMV 06/2014 - 56KB PDFPitanja i odgovori 5 JNMV 06/2014 - 32KB PDFPitanja i odgovori 6 JNMV 06/2014 - 37KB
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
PDFObaveštenje o obustavi postupka JNMV 06/2014 - 682KB
108ms