Tenderi po projektu
Јавне набавке за потребе пословања ЈУП Истраживање и развој
OД/1-2015 - Модернизација канцеларијског и архивског пословања - софтверско решење
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFПозив за подношење понуда - 909KB
Подаци из конкурсних документација
DOCКонкурсна документација - 96KB PDFIzmena konkursne dokumentacije - 35KB
Питања и одговори
PDFPitanja i odgovori - 70KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFObavestenje o zakljucenom Ugovoru - 723KB
Остале информације
48ms