Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W2-AB/LVP1-2017 - Руководилац изградње (стручни надзор, руководилац изградње и координатор за безбедност и здравље на раду) током извођења радова на изградњи вишепородичног стамбеног објекта у општини Шид
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCPoziv za podnošenje ponuda - 48KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 470KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 594KB PDFObavestenje o zakljucenom ugovoru - 276KB
Остале информације
PDFOdluka o izmeni ugovora - 319KB
89ms