Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W3-PH-E/LVP1-2018 Nabavka usluga izrade Elaborata na osnovu koga se pribavlja saglasnost AD ,,Elektromreža Srbije'', kao i merenja elektromagnetnog zračenja, odnosno izloženosti ljudi nejonizujućem zračenju niske učestalosti nakon izgradnje objekta
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 779KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1366KB PDFIzmena br.1 - 725KB
Питања и одговори
PDFPojasnjenje br.1 - 159KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 547KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 376KB
Остале информације
99ms