Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W9-AB-CW/IOP3-2019 - Набавка извођења радова за изградњу вишепородичних стамбених објеката у Новом Саду (70 станова)
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCPoziv za podnošenje ponuda - 55KB
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o obustavi postupka nabavke - 243KB PDFObaveštenje o obustavi postupka nabavke - 198KB
Остале информације
96ms