Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W2-AB-ACW/NP4-2019 - Набавка непредвиђених радова за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на локацији Кикинда у оквиру РХП програма – други потпројекат
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 258KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 229KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 347KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 284KB
Остале информације
112ms