Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W2-AB-CW/NОP1-2019 - Наставак извођења преосталих радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Крушевац и Прокупље у оквиру РХП програма – други потпројекат.
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCОбавештење о покретању набавке - 55KB
Подаци из конкурсних документација
PDFИзмена конкурсне документације - 46KB
Питања и одговори
PDFПојашњење бр. 1 - 34KB PDFПојашњење бр 2. - 48KB PDFПојашњење бр. 3. - 32KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFПозив на отварање финансијских понуда - 109KB PDFОдлука о обустави поступка набавке - 652KB PDFОдлука о додели уговора - 958KB DOCObaveštenje o zaključenom ugovoru - 25KB
Остале информације
PDFodluka o izmeni ugovora - 233KB
40ms