Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W5-AB-ACW/NP7-2020 Набавка непредвиђених радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацијама Крупањ и Лозница у оквиру РХП програма – пети потпројекат
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju postupka - 424KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 300KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 348KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 377KB
Остале информације
96ms