Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W2-AB-ACW/NP2-2020 - Набавка непредвиђених радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацији Шабац у оквиру РХП пројекта – други потпројекат
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju postupka - 258KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 246KB PDFIzmena br.1 konkursne dokumentacije - 36KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 345KB DOCObaveštenje o zaključenom ugovoru - 25KB
Остале информације
90ms