Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W5-AB-ACW/NP9-2020 Набавка непредвиђених радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката на локацији Нови Пазар у оквиру РХП пројекта – пети потпројекат
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 258KB
Подаци из конкурсних документација
FILEkonkursna dokumentacija - 249KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o obustavi postupka - 267KB PDFObaveštenje o obustavi javne nabavke - 231KB
Остале информације
98ms