Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W9-CM-TS/NOP1-2020 Набавка услуга техничког представника за праћење испоруке и уградње 200 пакета грађевинског материјала у оквиру регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији – девети потпројекат
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 513KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 1138KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje br.1 - 65KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 876KB PDFOdluka o dodeli ugovora - 831KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 311KB
Остале информације
PDFObaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava - 95KB PDFRešenje po podnetom zahtevu za zaštitu prava - 926KB PDFodluka o izmeni ugovora - 215KB PDFOdluka o izmeni ugovora - 255KB
82ms