Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W3-VH/NOP1-2020 - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 94 сеоскe кућe у оквиру трећег потпројекта Регионалног програма стамбеног збрињавања у Републици Србији
Претходни расписи
Јавни позиви
DOCObaveštenje o pokretanju postupka - 38KB
Подаци из конкурсних документација
FILETenderska dokumentacija - 1031KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 1135KB PDFOdluka o obustavi postupka nabavke - 1051KB PDFObaveštenje o obustavi postupka - 581KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 322KB PDFObaveštenje o obustavi postupka - 566KB
Остале информације
62ms