Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W9-AB-ТS/NOP2-2020 - Набавка услуга руководиоца изградње (стручног надзора, руководиоца изградње (енгинеер) и координатора за безбедност и здравље на раду ) током извођења радова на изградњи вишепородичних стамбених објеката – потпројекат 9
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFPoziv za podnošenje ponuda - 299KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 4751KB PDFIzmena broj 1 - 44KB
Питања и одговори
PDFPojašnjenje broj 1 - 72KB
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 1213KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 317KB
Остале информације
109ms