Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W9–V-561-13/2022-1 Набавка 15 пакета мали грант - Кикинда
Poštovani,

Теndersku dokumentaciju možete preuzeti sa sledećeg linka:
http://www.kikinda.org.rs/index.php?language=cir&page=informacije&option=obavestenja
Претходни расписи
Јавни позиви
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
95ms