Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W9-404-1-1-15/2022-II - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 15 сеоских домаћинстава на територији општине Инђија
Поштовани,

Документацију можете преузети са следећег линка:

https://www.indjija.rs/NabavkeCyr.aspx#:~:text=15/2022%20%2D%20%D0%9D%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%92%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0%D0%BB%D0%B0%20%D0%B8%20%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D1%83%D1%80%D0%B5%D1%92%D0%B0%D1%98%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%2015%20%D1%81%D0%B5%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%9B%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B8%20%D0%BE%D0%BF%D1%88%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%D0%98%D0%BD%D1%92%D0%B8%D1%98%D0%B0
Претходни расписи
Јавни позиви
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
148ms