Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W9-IV-404-1/2022-9- Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 15 сеоских домаћинстава на територији општине Бачка Паланка
Поштовани,

Документацију можете преузети са следећег линка: https://backapalanka.rs/2022/10/03/nabavka-gradjevinskog-materijala-namestaja-i-elektricnih-uredjaja-za-seoska-domacinstva/
Претходни расписи
Јавни позиви
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
87ms