Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W9-404-154/22-IV- Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 15 сеоских домаћинстава на територији општине Рума
Поштовани,

Документацију можете преузети са следећег линка: https://www.ruma.rs/kategorija.php?menu_id=50
Претходни расписи
Јавни позиви
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
86ms