Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W9-404-2023-II- Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 14 сеоских домаћинстава на територији општине Старе Пазове
Поштовани,

Документацију можете преузети са следећег линка: https://www.starapazova.rs/opstinska-uprava/javne-nabavke-i-oglasi/6813-nabavka-gradjevinskog-materijala-mart-2023-1.html
Претходни расписи
Јавни позиви
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
93ms