Tenderi po projektu
Регионални стамбени програм РХП
RHP-W7-404-60/2023-I- Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за 5 сеоских домаћинстава на територији општине Бач
Поштовани,

Документацију можете преузети са следећег линка: http://www.bac.rs/sr/набавка-грађевинског-материјала-намештаја-и-електричних-уређаја-за-5-сеоских-домаћинстава
Претходни расписи
Јавни позиви
Подаци из конкурсних документација
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
Остале информације
85ms