Tenderi po projektu
Програм модернизације школа
ПБО/Р/01/20 - Извођење радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3 - Партија 12
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 259KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 88KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 950KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 933KB
Остале информације
100ms