Tenderi po projektu
Програм модернизације школа
ПБО/Р/02/20 - – Извођење непредвиђених радова на изградњи, реконструкцији и адаптацији за четврту групу школских објеката у оквиру Програма модернизације школа – Компонента 3 - Партија 11
Претходни расписи
Јавни позиви
PDFObaveštenje o pokretanju nabavke - 260KB
Подаци из конкурсних документација
FILEKonkursna dokumentacija - 92KB
Питања и одговори
Обавештења о спроведеним поступцима
PDFOdluka o dodeli ugovora - 437KB PDFObaveštenje o zaključenom ugovoru - 893KB
Остале информације
74ms